Ngoại thương là gì? Đặc điểm và nội dung của lĩnh vực ngoại thương

Hiện nay, nước ta đang chú trọng đến hội nhập quốc tế để phát triển nền kinh tế, mà hoạt động ngoại thương là một đóng góp quan trọng cho mục tiêu này. Vậy, ngoại thương là gì? Đặc điểm của ngành ngoại thương ở Việt Nam ra sao? Cùng xem những nội dung dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé!

Ngoại thương là gì? Lĩnh vực hoạt động của ngoại thương

Ngoại thương là những hoạt động trao đổi, buôn bán hàng hóa, dịch vụ diễn ra trên thị trường giữa các nước theo nguyên tắc ngang bằng giá. Bên cạnh đó, ngoại thương còn bao gồm các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm học hỏi kinh nghiệm, tạo dấu ấn dân tộc với bạn bè quốc tế.

Như vậy, ngoại thương là những hoạt động kinh tế vượt ra khỏi phạm vi đất nước. Trong đó, còn bao gồm các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc nhập khẩu về nước.

Tại Việt Nam, lĩnh vực ngoại thương được xem là ngành kinh tế mũi nhọn, được nhà nước chú trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như văn hóa, chính trị. Phạm vi hoạt động diễn ra thường thấy nhất là kinh doanh xuất nhập khẩu bao gồm:

– Xuất nhập khẩu hàng hóa bao gồm: Hữu hình (các nguyên vật liệu, nhiên liệu, trang thiết bị, máy móc, thực phẩm, hàng tiêu dùng…), vô hình (ý tưởng và sáng chế về công nghệ, những phát minh, phần mềm máy tính, độc quyền nhãn hiệu, thương hiệu…) thông qua hình thức xuất nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác.

– Nhận hoặc thuê gia công nước ngoài, tái xuất khẩu và chuyển khẩu.

Tầm quan trọng của hoạt động ngoại thương ở nước ta

Khi nền kinh tế chuyển đổi sang cơ chế mở cửa thì ngoại thương đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Tầm quan trọng này được thể hiện ở nhiều mặt, đặt biệt là lực lượng sản xuất. Bằng chứng là trong việc bố trí chuyên môn hóa sản xuất, phân công lao động có trình độ chuyên môn cao được nhà nước chú trọng đào tạo, đẩy mạnh lực lượng sản xuất ngày càng phát triển.

Trong vấn đề về đầu tư và thu hút vốn qua hợp tác quốc tế, hoạt động ngoại thương đóng vai trò chi phối mối quan hệ này. Vì cốt lõi của việc hợp tác kinh tế giữa các quốc gia thể hiện ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, được các bên quan tâm.

Hoạt động ngoại thương phát triển sẽ góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. Từ đó giúp điều tiết được tỷ giá, kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường. Đây là những yếu tố cho thấy nền kinh tế được giữ vững, kiểm soát hiệu quả để mở rộng các chính sách đối ngoại.

Thông qua các hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, liên kết, đầu tư… giải quyết được vấn đề việc làm. Sự phát triển của các ngành nghề liên quan kéo theo thu nhập và mức sống của người lao động cũng được cải thiện. Từ đó, giúp nhà nước ổn định được nguồn lao động trong kinh tế, hạn chế gây sức ép cho xã hội, tập trung phát triển các chính sách.

Đặc điểm của hoạt động ngoại thương

Dựa vào những tư tưởng đổi mới trong nền kinh tế thông qua các hoạt động ngoại thương nên hoạt động này cũng mang những đặc điểm rõ nét. Điều này thể hiện ở các mặt như:

– Đối với các sản phẩm ở lĩnh vực ngoại thương quốc tế có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều so với các sản phẩm trong nước.

– So với các mặt hàng mang tính truyền thống thì các hàng hóa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tiêu thụ nhanh hơn.

– Những sản phẩm vô hình có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với những dòng sản phẩm hữu hình.

– Phạm vi hoạt động, phương thức cạnh tranh, các công cụ kinh doanh bao gồm giá cả, các mặt hàng, chủng loại, bao bì, hình thức vận chuyển… đều có sự phát triển đa dạng.

– Cơ cấu ngành hàng có sự chuyển đổi rõ rệt.

 Đóng vai trò là trung tâm trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước nên ngoại thương hiển nhiên là ngành có nhiều tiềm năng phát triển. Do đó, đây cũng là ngành học hot trong nhiều năm qua được các bạn trẻ lựa chọn.

Khi biết rõ ngoại thương là gì qua phần trình bày lại càng thuyết phục nhiều người theo đuổi ngành học, và đó là sự lựa chọn tiềm năng. Hi vọng mang đến thành công cho bạn!