Tài trợ thương mại là gì? Vai trò và cách thức hoạt động

Tài trợ thương mại là một hoạt động diễn ra khá phổ biến tại các doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích. Khi hiểu rõ tài trợ thương mại là gì sẽ giúp doanh nghiệp chủ động được kế hoạch tài chính cho mình. Hãy theo dõi khái niệm, hình thức và các lợi ích của hoạt động kinh doanh này ngay dưới đây.

Tài trợ thương mại là gì? Các hình thức tài trợ

Tài trợ thương mại là hình thức cho vay giúp các nhà xuất – nhập khẩu giao dịch, đóng vai trò là trung gian thanh toán giữa người mua và người bán trong hoạt động kinh doanh. Tài trợ thương mại được dùng để giao dịch bao gồm nhiều sản phẩm tài chính được các ngân hàng và công ty sử dụng mang tính khả thi.

Ngày nay, hoạt động thương mại không ngừng phát triển để thỏa mãn nhu cầu cho khách hàng qua những sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Đồng thời các doanh nghiệp cũng lên kế hoạch để thu hút nguồn lực tài chính nằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Tài trợ thương mại bao gồm 2 hình thức:

– Trực tiếp: Hỗ trợ cho vay ngắn hạn và dài hạn để doanh nghiệp có thể mua các nguyên vật liệu, thiết bị… phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Gián tiếp: Không cung cấp trực tiếp nguồn vốn mà sẽ gián tiếp tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp bằng hoạt động đưa ra chính sách về xuất nhập khẩu, tỷ giá hối đoái…

Lợi ích của tài trợ thương mại

Tài trợ thương mại là một công cụ giúp cải thiện tình trạng kinh doanh, tăng doanh thu. Ví dụ, một công ty không có khả năng sản xuất hàng hóa theo đơn đặt. Nhưng nhờ vào các giải pháp sáng tạo thông qua tài trợ thương mại của các đơn vị xuất khẩu hoặc các cơ quan tài trợ tư nhân nên hoạt động sản xuất được duy trì và hoàn thành.

Tài trợ thương mại tạo được nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh, đồng thời mở rộng tín dụng, cho phép các công ty nhận được một khoản tiền thanh toán dựa trên các khoản phải thu trong trường hợp bao thanh toán.

Thông qua thư tín dụng, các nhà xuất – nhập khẩu khi tham gia giao dịch giảm thiểu được rủi ro không thanh toán hoặc không nhận được hàng. Từ đó giúp cải thiện dòng tiền do ngân hàng bên mua đảm bảo được thanh toán và họ có thể biết hàng hóa đang được chuyển đi.

Nếu không có sự tài trợ thương mại thì các doanh nghiệp có thể bị tụt lại khi thanh toán, làm mất đi khách hàng hay nhà cung cấp quan trọng. Như vậy, việc xoay vòng các cơ sở tín dụng hay bao thanh toán các khoản phải thu sẽ giúp công ty thực hiện giao dịch, giải quyết các vấn đề tài chính.

Đặc điểm của tài trợ thương mại

Tại Việt Nam, hoạt động tài trợ thương mại ngày càng phổ biến. Đây được xem là công cụ để marketing hiệu quả hơn cả quảng cáo mà các doanh nghiệp hướng đến nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu, danh tiếng.

Đơn vị tài trợ thương mại thường là các ngân hàng với tiềm lực tài chính vững chắc sẽ tạo chỗ đứng cho doanh nghiệp, hạn chế được những rủi ro. Tuy nhiên, hoạt động tài trợ thiếu tính đa dạng và hỗ trợ nên môi trường phát triển của doanh nghiệp cũng chưa đủ an toàn.

 

Đơn vị tài trợ sẽ dựa vào nội dung, ý nghĩa và các đối tượng khách hàng của công ty để xem xét mức độ phù hợp và ra quyết định tài trợ. Thông qua các hoạt động này có thể quảng bá hình ảnh của đơn vị. Mặc dù xuất hiện không lâu nhưng hiệu quả mang lại rất lớn cho các nhà tài trợ lẫn doanh nghiệp nhận tài trợ.

Tại các nước phương Tây, hoạt động này được coi là một công cụ marketing thay thế cho các hình thức quảng cáo. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với Việt Nam là lên kế hoạch rõ ràng, cụ thể và coi như một nhiệm vụ quan trọng để vận hành doanh nghiệp.

Trong khi đó, tại Việt Nam, hoạt động tài trợ vẫn còn nhiều hạn chế và nhỏ lẻ, chưa được thực hiện đồng bộ. Khi triển khai hạn chế sự đa dạng, hoạt động quảng bá chưa thu về những lợi nhuận như kỳ vọng. Vì vậy, hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp và cả nền kinh tế còn chưa cao.

Qua những thông tin chia sẻ đã giúp chúng ta hình dung được tài trợ thương mại là gì. Nhìn chung, đây là một khái niệm đang được các doanh nghiệp quan tâm nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao lợi nhuận.